11 ноября

Дослідно-експериментальна робота «Створення моделі білінгвального загальноосвітнього закладу»

 

Завдання експериментальної діяльності :

·       Здійснити теоретичний аналіз досліджувальної проблеми і проаналізувати досвід білінгвального навчання в українській та міжнародній практиці;

·       обґрунтувати, розробити та апробувати модель білінгвального навчання у системі загальної середньої освіти як складову безперервного навчання (школа - український ВНЗ - французький ВНЗ);

·       розробити зміст, методи і прийоми білінгвального навчання та методику їх використання;

·       перевірити на практиці ефективність запропонованої методики;

·       провести практичний семінар з обміну досвідом з школами міст, де впроваджується білінгвальність (м. Севастополь, м. Донецьк, м. Дніпропетровськ);

·       залучення французьких викладачів до співпраці на протязі навчального року.

 

Результати:

Учасники експерименту ознайомилися з теоретико-методологічною основою експерименту, що спирається на:

·         положення теорії діяльності (Л.С.Вигодський, А.Н. Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн та ін.);

·         теоретичні положення про білінгвізм, як про складову міждпредметної проблеми (У.Вайнрайх, Н.В.Імедадзе, М.Сігуан, У.Ф.Маккі, М.М.Фомін та ін.);

·         теоретичні положення про білінгвальну освіту (В.Бутцкамм, У Ламберт);

·         теорію мотивації поведінки і діяльності людини (Б.Г.Ананьєв, В.Асмолов, Л.І. Божович, Л.С.Вигодський, В.І.Ковальов, О.М.Леонтьєв, А.К.Маркова, А.Маслоу та ін.);

·         дослідження Чубукова Д.У.(2007, РГПУ) щодо особливостей навчання на білінгвальній основі в системі сучасної мовної освіти;

·         інтерактивні технології в системі особистісно зорієнтованої освіти.

·         Ознайомилися з іноземним досвідом з цього питання: L’enseignement en classe bilingue, Duverger, J, 2005, Paris; Professeur bilingue de DNL un nouveau métier, Duverger, J, 2007; Types de savoir dans l’enseignement bilingue : problématicité, opacité, densité, Gajo, L, 2006

  Розроблено модель білінгвального навчання

  Здійснено підготовку кадрів. Вчителі спеціалізованої школи № 20 набували  досвіду білінгвального навчання у Всеукраїнських, Міжнародних семінарах та проектах:

·         Жовтень 2008 року – Міжнародний семінар в м. Варна, Болгарія (вчитель французької мови, історії французькою мовою Мірошниченко С.А.)

·         Квітень 2009 року – Всеукраїнський семінар вчителів математики французькою мовою в м. Києві, спеціалізована школа № 20 (Ковальчук-Хімюк Л.О., Кравченко О.М.)

·         Червень 2009 року – Міжнародний семінар вчителів білінгвальних шкіл в м. Києві, спеціалізована школа № 20 (всі вчителі білінгвальних класів)

·         Червень 2009 року – Міжнародний семінар в м. Севр, Франція (вчитель французької мови, історії французькою мовою Мірошниченко С.А.)

·         Червень 2009 року – Міжнародний семінар в м. Кишинів, Молдова (вчитель математики французькою мовою Кравченко О.М., вчитель французької мови Дольнік Н.О.)

·         Червень 2010 року – Міжнародний семінар в м. Кишинів, Молдова (вчитель, який викладає математику французькою мовою Пігулік Т.В., вчитель французької мови Стремило К.С.)

·         Серпень 2010 року – Міжнародний семінар в м. Тур, Франція (вчитель, який викладає історію французькою мовою Долгая О.П.)

·         Жовтень 2010 року – Міжнародний семінар вчителів математики білінгвальних шкіл в м. Севр, Франція (вчитель математики французькою мовою Ковальчук-Хімюк Л.О.) «Викладання математики в білінгвальних класах».

·         Жовтень 2010 року – Всеукраїнський семінар вчителів історії французькою мовою в м. Києві, спеціалізована школа № 20 (вчителі Мірошниченко С.А., Долгая О.П., Пігулік Т.В.). Вчителі представили свої програми та розробки уроків з метою обміну досвідом  зі школами міст, де впроваджуються білінгв альні класи (м. Севастополь, м. Донецьк, м. Львів)

·         Листопад 2010 року – міській практичний семінар вчителів географії та краєзнавства французькою мовою в м. Києві (вчитель географії французькою мовою Ковтонюк О.О., вчитель французької мови, який викладає географію французькою мовою, Бортовська А.В.). Вчителі представили свої програми та розробки уроків з метою обміну досвідом  зі школами міст, де впроваджуються білінгвальні класи (м. Севастополь, м. Донецьк, м. Львів)

·         Листопад 2010 року – Міжнародний семінар для відповідальних за білінгв альні секції в м. Севр, Франція (заступник директора школи з іноземної мови Преснякова А.П.)

  Вчителі працювали з координаторами проектів, носіями французької мови, викладачами історії та географії від Посольства Франції та Інституту Франції в Україні Озіас Вера і Рерон.

 Створено та затверджено програми з предметів нелінгвістичного циклу, які викладаються  французькою мовою:

-        Історія (Приходько Т.П., Мірошниченко С.А.. Долгая О.П.);

-        Географія (Ковтонюк О.О.);

-        Математика (Ковальчук-Химюк Л.О., Кравченко О.М.);

-        Інформатика (Ковальчук-Химюк Л.О., Кравченко О.М.).

    Результатом інтеграції білінгвального навчального закладу в європейську систему освіти сталоскладання іспиту Міжнародного зразка французькою мовою DELF. Зокрема, вивчення білінгвальних дисциплін сприяло більшій впевненості і мотивації учнів до його складання і стало нагодою для учнів перевірити свої знання за європейським стандартом освіти.

Якщо раніше іспит DELF здавали лише учні 11 класу, то останнім часом цей іспит здають починаючи з 5-6 класів. І сьогодні кількість учнів, які складають іспит на міжнародний сертифікат DELF рівнів А1, А2, В1, В2, збільшується з кожним роком.

 Розроблено:

Міні підручники з математики 3-11 класи, географії 5-11 класи та історії 5-11 класи;

Глосарії   з математики для 5-11 класів; географії для 5-11 класів; історії 5-11 класів;

Портфоліо успішності учнів з предметів немовного циклу географії для 5-11 класів, з історії для 5-11 класів, математики для 5-11 класів; 

  Проблеми, що заважали ефективному впровадженню дослідно-експериментальної роботи:

· Різний рівень знань французької мови та білінгвального предмету;

·                        Відсутність допоміжної дидактичної літератури;

·                        Недостатній рівень мотивації деяких учнів до вивчення білінгвальних предметів.

·                        Друк та розповсюдження серед учнів та вчителів міні-підручників, глосаріїв, портфоліо з білінгвальних предметів.

 Висновок

Модель білінгвального загальноосвітнього навчального закладу, яка розроблена та пройшла апробацію в школі на практиці підтвердила

·    Підвищення рівня володіння учнями французькою мовою, глибокого засвоєння знань з предметів, які вивчаються і українською і французькою мовами, вдосконалення мовної компетенції учнів.

·       Розроблені вчителями білінгвальних предметів програми, міні підручники, порт фоліо, глосарії, електронні підручники дають змогу учням ефективно без великих

·       Робота в експерименті дає можливість вчителям само реалізуватися, вдосконалюватися, винаходити нові ідеї, проявляти ініціативу і працювати на кінцевий результат. Підтвердженням тому є участь і отримання призових місць в конкурсах «Вчитель року».

«

Файли