11 ноября

Дослідно-експериментальна робота за темою: «Розвиток освітнього простору білінгвального навчального закладу в умовах трансформаційних змін в освіті і суспільстві»

Дослідно-експериментальна робота за темою:

«Розвиток освітнього простору білінгвального навчального закладу в умовах трансформаційних змін в освіті і суспільстві»

 

затверджена наказом №411 Департаменту освіти і науки, молоді і спорту «Про організацію дослідно-експериментальної роботи та затвердження звітів про перебіг і результати дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах міста Києва» від 03.07.2014 р.

 

Основна мета дослідження полягає: в забезпеченні організації  розвитку освітнього простору білінгвального навчального закладу в умовах реалізації авторської моделі білінгвальної освіти.

 

Дослідницько-експериментальна робота передбачатиме:

  • Ÿ  вивчення поняття «освітній простір»;
  • Ÿ  вивчення досвіду розвитку освітнього простору білінгвальної школи в країнах Західної Європи;
  • Ÿ  дослідження методів і форм білінгвальної освіти;
  • Ÿ  впровадження міжнародного аспекту в зміст навчання;
  • Ÿ  участь в міжнародних програмах, грантах, спільних освітніх дослідницьких проектах;
  • Ÿ  покращення ефективності і результативності створення сприятливих умов для:

o   підтримки та розвитку обдарованих учнів;

o   розвитку та удосконалення профільного навчання;

o   забезпечення консолідації та взаємодії міжрегіонального та міжнародного партнерства;

o   приведення матеріально-технічного стану школи до потреб модернізації освітнього процесу (освітніх інновацій, інформаційно-педагогічних технологій) та покращення електронно-освітнього контенту;

o   забезпечення реалізації прав учнів на здобуття безперервної освіти «школа – ВНЗ України – ВНЗ Європи»;

o   створення механізму підвищення професійного, загальнокультурного рівня фахової майстерності, спрямованого на розвиток та забезпечення конкурентоспроможності кожного учня для участі в європейському та світовому просторі;

o     участі у міжнародних програмах, проектах;

o     залучення волонтерів-педагогів, учасників «Освіта без кордонів»;

o     реалізація програмного дистанційного навчання;

o     створення спільноти міжнародної мережі випускників школи;

o     організація закордонного стажування учнів, вчителів;

  • Ÿ  визначення змісту, форм і методів роботи білінгвального навчального закладу в умовах трансформаційних процесів;
  • Ÿ  створення схеми освітнього простору на базі відпрацьованої моделі білінгвального навчального закладу;
  • Ÿ  розробка методичних рекомендацій щодо впровадження білінгвальної освіти в навчальних закладах України.

 

Дослідження буде проводитися в три етапи.

І Пошуково-інформативний (підготовчий) етап (2014-2015 р.р.)

ІІ Організаційно-пошуковий етап (2015-2019 р.р.)

ІІІ Прогностичний заключний етап (2019-2020 р.р.)

 

Термін проведення експерименту: 2014-2020 р.р.

 

Результати І етапу

 

-        Здійснено аналіз українських та зарубіжних джерел досліджуваної проблеми. Матеріали щодо впровадження білінгвального навчання в НВП були узагальнені та систематизовані і як результат розроблено схематичне зображення основних компонентів освітнього простору білінгвального навчального закладу та їх складових  (Додаток 1-4);

-        Створено МО вчителів білінгвальних предметів, що сприятиме чіткій організації роботи над експериментом та ефективному виконанню поставлених завдань;

-        Створено і впроваджено в навчально-виховний процес посвідчення "Асистент вчителя” як один з видів морального стимулювання випускників;

-        Проводяться бінарні уроки двома мовами, використовуються дидактичні ігри, діалогічні ситуації, віртуальні екскурсії, тощо;

-        Щороку організовуються  навчальні  подорожі учнів  до франкомовних  країн з  метою  поглибленого вивчення  мови;

-        Участь учнів  в українських  та  міжнародних проектах,  конкурсах:

       щорічна регіональна конференція «Модель ООН»

       Молодіжний Европарламент

       проект eTwinning

       програма Flex

       Міжнародний 

«

Файли