11 ноября

Дослідно-експериментальна робота за темою: «Розвиток освітнього простору білінгвального навчального закладу в умовах трансформаційних змін в освіті і суспільстві»

Дослідно-експериментальна робота за темою:

«Розвиток освітнього простору білінгвального навчального закладу в умовах трансформаційних змін в освіті і суспільстві»

 затверджена наказом №411 Департаменту освіти і науки, молоді і спорту «Про організацію дослідно-експериментальної роботи та затвердження звітів про перебіг і результати дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах міста Києва» від 03.07.2014 р.

 Основна мета дослідження полягає: в забезпеченні організації  розвитку освітнього простору білінгвального навчального закладу в умовах реалізації авторської моделі білінгвальної освіти.

 Дослідницько-експериментальна робота передбачатиме:

  • Ÿ  вивчення поняття «освітній простір»;
  • Ÿ  вивчення досвіду розвитку освітнього простору білінгвальної школи в країнах Західної Європи;
  • Ÿ  дослідження методів і форм білінгвальної освіти;
  • Ÿ  впровадження міжнародного аспекту в зміст навчання;
  • Ÿ  участь в міжнародних програмах, грантах, спільних освітніх дослідницьких проектах;
  • Ÿ  покращення ефективності і результативності створення сприятливих умов для:
  • Ÿ  створення схеми освітнього простору на базі відпрацьованої моделі білінгвального навчального закладу;
  • Ÿ  розробка методичних рекомендацій щодо впровадження білінгвальної освіти в навчальних закладах України.

 Дослідження буде проводитися в три етапи.

І Пошуково-інформативний (підготовчий) етап (2014-2015 р.р.)

ІІ Організаційно-пошуковий етап (2015-2019 р.р.)

ІІІ Прогностичний заключний етап (2019-2020 р.р.)

 Термін проведення експерименту: 2014-2020 р.р.

 Результати І етапу

 -        Здійснено аналіз українських та зарубіжних джерел досліджуваної проблеми. Матеріали щодо впровадження білінгвального навчання в НВП були узагальнені та систематизовані і як результат розроблено схематичне зображення основних компонентів освітнього простору білінгвального навчального закладу та їх складових  (Додаток 1-4);

-        Створено МО вчителів білінгвальних предметів, що сприятиме чіткій організації роботи над експериментом та ефективному виконанню поставлених завдань;

-        Щороку організовуються  навчальні  подорожі учнів  до франкомовних  країн з  метою  поглибленого вивчення  мови;

-        Участь учнів  в українських  та  міжнародних проектах,  конкурсах

Відповідальна : заступник директора з НВР

Мірошниченко С.А.

«

Файли