11 ноября

Дослідно-експериментальна робота за темою: «Впровадження мультипрофільного навчання в білінгвальному навчальному закладі»

Дослідно-експериментальна робота за темою:

«Впровадження мультипрофільного навчання в білінгвальному навчальному закладі»

 Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту №445 від 10.07.2015

 Мета дослідження полягає: у визначенні, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці механізмів ефективності впровадження системи мультипрофільного навчання в білінгвальному навчальному закладі

 Завдання:

       уточнити сутність понять «профільне навчання» і «мультипрофільне навчання»;

       здійснити аналіз науково-методичних засад розвитку мультипрофільного навчання в школах України та за кордоном;

       впровадити сучасні форми і методи діяльності білінгвального навчального закладу в умовах впровадження мультипрофільного навчання;

       обґрунтувати практичну значущість системного підходу до:

-        розробки, при    йняття і реалізації управлінських рішень;

-        визначення освітніх процесів, спрямованих на формування іміджу школи і підвищення конкурентоспроможності випускників.

 

Термін проведення експерименту:    2014-2020 рр.

 Дослідження буде проводитися в три етапи.

        І  етап пошуково-інформативний (підготовчий) (2015-2016 рр.)

        ІІ етап  організаційно-пошуковий (основний)  (2016-2019 рр.)

        ІІІ етап  прогностичний (заключний)  (2019-2020 рр.) 

 Результати І етапу дослідно-експериментальної роботи:

 


   

  • Освітні запити учнів  щодо вибору профільних предметів визначались шляхом анкетування, індивідуальних бесід, консультацій з батьками, вчителями, психологічною службою школи. Відповідно до вибору предметів складається індивідуальний навчальний план для кожного старшокласника. Протягом навчального року учень має право, у визначенні школою терміни, змінювати предметно – поточні групи.
  •  Перелік предметів, які учень буде вивчати на профільному рівні, формується за бажанням самого учня після тестування та врахування рівня базових знань з профільного предмету не нижче 7-8 балів.
  •  В умовах системи мультипрофільного навчання  кожен старшокласник працює за індивідуальним навчальним планом, що потребує особливих вимог до розкладу уроків.
  •  Профільні предмети викладають вчителі вищої категорії: Темченко Л.Л. старший учитель української мови; Приходько Т.П. вчитель-методист історії України; Дорошенко Н.Д. вчитель-методист алгебри; Свирид Н.С. вчитель-методист геометрії; Григоренко В.В. вчитель-методист французької мови; Хіміч Н.В. заступник директора з іноземної мови

 Педагогічний експеримент щодо впровадження мультипрофільного навчання в старшій школі НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів-ліцей» № 20 за підсумками І етапу доводить доцільність та ефективність такої форми організації навчального процесу. Це підтверджується такими результатами:

 

1.  Успішність учнів експериментальних груп має стійкий ріст навчальних досягнень;

2.  Школа зберігає контингент учнів старших класів;

3.  Самостійний, усвідомлений вибір профільних предметів є одним з головних мотиваційних чинників успішного навчання;

4.  Система допрофільної роботи з професійного самовизначення старшокласників дала можливість визначитись з профільними предметами, що передбачило мінімальну міграцію протягом навчального року;

5.  Ідея мультипрофільного навчання має підтримку батьківської громади;

6.  Вивчаючи курси за вибором, учні отримують достатню кількість годин на тиждень з тих предметів, що є необхідними для складання зовнішнього незалежного оцінювання;

7.  Навчання в невеликих (за кількісним складом)  учнівських групах, власний вибір профілю навчання сприяє зниженню психологічного напруження учнів, формуванню більш високої мотивації до навчання;

8.  Поліпшуються умови праці вчителів за рахунок оптимальної кількості учнів; 

9.  Отриманий досвід роботи дає можливість розробити ефективну оригінальну структуру навчально-виховного процесу в 10-11х класах;

10.    Здійснюється систематична ефективна робота з професійної орієнтації старшокласників психологом школи та класними керівниками

 Відповідальна : заступник директора з НВР

Мірошниченко С.А.

 

 

«

Файли