12 ноября

Дослідно-експериментальна робота за темою: «Формування культури здорового способу життя учнів в умовах білінгвального навчального закладу»


Дослідно-експериментальна робота за темою:

  «Формування культури здорового способу життя учнів в умовах білінгвального навчального закладу»

 

Наказ Департаменту освіти і науки №84 від 05.02.2016

 Мета дослідження: впровадження у навчально-виховний процес здоров’язберігаючих технологій, апробація створеної моделі формування культури збереження та зміцнення здоров’я учнів в умовах білінгвального навчального закладу.

Завдання:

        розробити та експериментально перевірити на практиці ефективність структурно-змістовної розробленої моделі формування культури збереження і зміцнення здоров’я учнів, дотримання принципів здорового способу життя;

        експериментально перевірити дію на практиці цільової програми «Твоє здоров’я в твоїх руках»;

        впровадити здоров’язберігаючі технології навчання і виховання в навчально-виховний процес;

        вирішити питання гігієнічного нормування навчального навантаження і об’єму домашніх завдань з урахуванням шкільного розкладу під час навчально-виховної роботи;

        реалізувати систему просвітницької роботи з учнями щодо формування в учнів культури ставлення до власного здоров’я;

        розробити методичні рекомендації та посібники для учнів, батьків, вчителів щодо формування  здоров’язберігання.

        Забезпечити психологічний супровід дослідно-експериментальної роботи з метою усвідомлення учнями важливості збереження і поліпшення власного здоров’я.

Термін проведення дослідно-експериментальної роботи: вересень 2015 р. – червень 2019 р.

 Відповідальна : заступник директора з НВР 

Мірошниченко С.А.

 

«

Файли