30 ноября

Правила вступу

Згідно з новим Законом "Про освіту" цього року у порядку прийому можуть бути зміни

За чинним законодавством спеціалізовані школи мають право проводити набір до першого класу на конкурсній основі: за результатами співбесід.

У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

Правила конкурсного прийому оголошуються  не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується  на інформаційному стенді НВК № 20. Зміст оголошення доводиться до відома громади через місцеві засоби масової  інформації та Інтернет (сайт школи).

Не пізніше  ніж за місяць до початку конкурсу на інформаційному стенді             НВК № 20 вивішується перелік питань для співбесіди з дітьми.

Для проведення конкурсних випробувань учнів, які вступають до 2 – 11  класів, створюється предметна комісія з іноземної та української мов зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора НВК.

До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора НВК № 20, табеля успішності (крім дітей, які вступають до 1-го класу), або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10 класу.

Робота конкурсних комісій організовується відповідно до вимог високої педагогічної етики, створюється комфортна атмосфера для розкриття здібностей  дитини і виключаються будь-які фактори, що негативно впливають на психологічний стан дитини.

Для участі у конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу, крім заяви, подається копія свідоцтва про народження та медичні документи дитини встановленого зразка.

За умови успішного проходження співбесіди для зарахування до НВК              при набиранні однакової кількості балів перевага надається дітям-сиротам, дітям-інвалідам, дітям, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС та дітям, які проживають у мікрорайоні школи або мають старших сестер і братів, які навчаються у НВК № 20.

Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу, проводиться у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють, у терміни, визначені навчальним закладом, згідно чинного законодавства.

Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1 класу, не повинна тривати більше, ніж 30 хвилин.

Конкурсне приймання учнів до 10-х класів проводиться у червні у формі випробування з французької мови, української мови, математики, крім учнів, що мають свідоцтво з відзнакою.

«

Файли