Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів-ліцей»      № 20 Оболонського району м. Києва заснований на комунальній власності територіальної громади міста Києва, віднесений до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації і підпорядкований управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

Засновником та власником НВК є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада. Органом управління майном є Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація.

Навчально-виховний комплекс «спеціалізована школа І- І І І ступенів – ліцей»   №20 знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Оболонський 32-Б.

Середня школа № 20 була заснована в 1920 році і діяла на Подолі близько шістдесяти років. У 1979 році, коли була побудована нова школа на Оболоні, їй віддали саме 20-ий номер.

Протягом років статус змінювався:

1979-1992 р.р. – загальноосвітня школа з російською мовою навчання, іноземна мова французька. Існувало більшість класів, де навчання велося російською мовою (іноземна мова – французька); класи з українською мовою навчання (іноземна мова англійська);

1992-1998 р.р. – загальноосвітня школа з українською мовою навчання, іноземна мова французька, друга іноземна мова – англійська;

З 1998 р. – спеціалізована школа № 20 – ЗНЗ І-ІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови з першого класу, друга іноземна мова – англійська;

З 2001 р. - спеціалізована школа № 20 з білінгвальними класами;

З 2013 р. – навчально-виховний комплекс «спеціалізована школа І- І І І ступенів – ліцей» № 20.

Фактична кількість класів – 32, кількість учнів – 926 осіб, кількість педагогічних працівників 74 особи (жінок - 67, чоловіків – 7), з яких 4 осіб працюють за сумісництвом.

 

 

Підвищення фахового рівня вчителів відбувається через проходження курсової перепідготовки та атестацію педагогічних кадрів.

 Навчально-виховний процес для більше, ніж 900 учнів здійснюється в одну зміну в одному приміщенні.

У школі наявні 3 комп’ютерні класи, в яких знаходиться 30 комп’ютерів, є електронна пошта та сайт.

У закладі функціонують такі гуртки: хорового співу, інформатики, «Чарівний пензлик», «Умілі руки», спортивні гуртки (баскетбол, футбол, аеробіка), клуб «Фабрика здоров’я», «Я і здоровий спосіб життя».

Організована робота методичних об’єднань вчителів початкових класів, класних керівників, вчителів філологічного циклу, вчителів математики та інформатики, вчителів фізичного виховання, вчителів історії та правознавства, вчителів іноземної мови, вчителів природничого циклу, суспільно-гуманітарного циклу.

Школа працює над науково-педагогічною темою    «Формування сучасного навчально-виховного середовища НВК в умовах інтеграції до європейського освітнього  простору».

В НВК №20 працюють соціальний педагог та психолог.

 НВК №20 у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київського міського голови, наказами Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, наказами управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, Статутом  та іншими нормативними актами.

НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та Статутом.

Головною метою НВК є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти; надання особистості можливостей максимально розкрити власну індивідуальність, природні здібності, схильності та талант; набути цілісну систему знань і понять про природу, суспільство і людину; сформувати власну громадянську позицію, почуття національної самосвідомості, підготуватися до усвідомленого вибору свого місця в житті.

Головними завданнями НВК є:

-        забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

-             виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-             формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-             виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

-             розвиток особистості учня, його здібностей обдарувань, наукового світогляду;

-             реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-             виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

-             створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Відповідно до статті 10 Конституції України та статті 20 Закону України «Про засади державної мовної політики» визначена українська мова навчання. Також запроваджено поглиблене вивчення французької мови; вивчення окремих предметів шкільного циклу двома мовами (українською та французькою) та інших іноземних мов. 

У рамках проведення регіонального експерименту «Розвиток освітнього простору білінгвального закладу в  умовах трансформаційних змін в  освіті і суспільстві» (наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту №11 від 03.07.2014 р.), з метою розвитку білінгвальної освіти, підвищення якості освіти, поглибленого та всебічного оволодіння всіма мовленнєвими компетенціями в 5-9 класах викладаються математика, інформатика, історія, географія, країнознавство французькою мовою – 2 предмети за вибором учнів.

Другою іноземною мовою є англійська. Вивчається з 2 класу.

Відповідно до Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом МОН України №854 від 11.09.2009р. «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», старша школа функціонує як профільна.  Це створює умови для реалізації диференційованого підходу до навчання, врахування індивідуальної траєкторії розвитку учнів та створення динамічних груп за вибором учнів. Передбачається вибір засвоєння змісту навчальних предметів на різних рівнях: рівень стандарту, академічний рівень або рівень профільної підготовки з урахуванням освітніх потреб учнів та їх батьків,  технічних, матеріальних, кадрових можливостей школи, перспектив здобуття подальшої освіти випускниками школи. Враховуючи гранично допустиме навантаження на одного учня предметів, які вивчаються на профільному рівні, не може бути більше двох.

Школа має тісні зв’язки з Посольством Франції в Україні: вона є центром для прийняття іспитів DELF всіх рівнів для всіх бажаючих учнів шкіл міста. Щороку учні школи, починаючи  з 5 класу, здають іспит DELF рівнів А1, А2, В1, В2. Це дає можливість вступати в ВУЗи Франції. І зараз випускники школи після 11 класу або вступають на навчання до ВУЗів Франції або, отримав диплом за рівнем бакалавра, продовжують навчання в магістратурі університетів Франції.

    

   В 2013 році школа отримала Сертифікат довіри Департаменту освіти і науки, молоді і спорту.

 

    За підсумками атестації в 2014 році школа "Атестована з відзнакою"

 

Учні школи щороку беруть участь  в Міжнародних конференціях за темами зміни клімату (глобальне потепління), радіологічне виховання молоді: в Тулузі (3 рази), Парижі (2 рази), на острові Корсика, в Брюсселі, готуються до конференції в Індії.

Кожен рік школа має:

-переможців конкурсів Посольства Франції, які безкоштовно проходять стажування у Франції;

- переможців за програмою Flex, які навчаються протягом року в Америці.

Школа має спільний міжнародний проект з ліцеєм з міста Грізоль (Франція), присвячений І Світовій війні під назвою «Пам'ять і історія засвідчують сьогодення».

НВК №20 є кандидатом щодо входження до мережі асоційованих шкіл ЮНЕСКО: проводить різноманітні заходи французькою мовою, бере участь в проектах та районних і міських заходах.

«